Algemene voorwaarden

 
Uw boeking is pas definitief indien uw betaling voor de aangegeven betaaltermijn op onze rekening is bijgeschreven.Alleen de organisatie van deze markt markt is gerechtigd om deelnemers een plaats aan te wijzigen.De deelname aan ons evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor 30 juli 2023 is ontvangen.
 1. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig is ontvangen heeft de marktcommissie het recht u de toegang tot de markt te weigeren.
 2. Bij annulering van de inschrijving voor het evenementwordt het betaalde bedrag teruggestort dit wel onder inhouding van € 10 administratiekosten indien de annulering schriftelijk wordt gemeld tot 14 dagen voor de vastgestelde datum. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing. Indien de annulering korter dan 14 dagen voor het evenement wordt door gegeven vervalt uw aanspraak op restitutie. U dient uw afmelding altijd per brief op per mail door te geven. Bij overmacht beslist de organisatie.
 3. Deelnemerswelke na de begintijd van de markt niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geenaanspraakmeer maken op een plaats. Het betaalde bedrag wordt niet teruggestort.
 4. U dient de kraam /grond-plaats te bezetten totdat de marktafgelopen is volgens de in de bevestiging aangegeven tijd. U mag de markt niet eerder verlaten.
 5. Bij ingebruikname van de aan u toegewezen kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft.
 6. De organisatie van deze markt is in generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Schade geleden door omvallende marktkramen komen voor risico van de deelnemer zelf.
 7. De organisatie van deze markt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetderving bij mindere weersomstandigheden. De organisatie zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten dit evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende opkomstvan publiek.
 8. Op de dag van het evenement is de organisatie gerechtigd om de indeling van de markt te wijzigen .De deelnemer kan geen plaats opeisen maar wacht op de toewijzing van de organisatie.
 9. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door de organisatie gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 10. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
 11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: Belastingplicht, Brandweer voorschriften, Warenwet, Namaak bestrijding, KVK,CRK etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
 12. Indien een deelnemer stroom voorziening nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen door bijvoorbeeld een winkelier te vragen .Stroom aggregaten zijn alleen met toestemming van de organisatie toegestaan. De stroomvoorziening is buiten verantwoordelijkheid van de organisatie.
 13. Wij accepteren geen standhouders met eet en drinkwaren want dit is een kunstmarkt. De Rembrandtcommissie heeft altijd het recht om inschrijvingen te weigeren. Dit naar eigen oordeel van de Rembrandtmarkt commissie.
 14. Het is niet toegestaan om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van de organisatie.
 15. U dient als deelnemer zelf uw afval mee te nemenen wanner wij nog afval van u vinden dan kunnen wij als organisatie u alsnogde opruimingskosten hiervoor in rekening brengen.

Aldus de organisatie van deze markt.

CONTACT
Rembrandtmarkt
van Harenstraat 37
9076 BS
Sint Annaparochie
info@rembrandtmarkt.nl
KvK: 01041228